Novosti

Humanitarna akcija „DARUJMO NADU“ Udruge žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina

Filantropski fond - Zajedno za zajednicu

Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina, 15.11.2021. godine pokrenula je 20. po redu humanitarnu akciju pod nazivom „DARUJMO NADU“ odobrenu od Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije Rješenjem KLASA: UP/I-550-01/21-01/34; URBROJ: 2163/1-06/15-21-23., pod evidencijskom oznakom : IŽ-HA/OST-21-33, a koja je namijenjena Rei Martić iz Labina.

Rea je mlada 34-godišnja žena i majka malodobnog djeteta kojoj je prije desetak godina dijagnosticirana multipla skleroza. Rei je predložena terapija tipa integralne terapije i intenzivne kinezoterapije koja bi poboljšala njeno kliničko stanje, a sastoji od vitaminske terapije, magnetoterapije, apiterapije, imunoterapije, akupunkture te kinezoterapije. Provodi se svakodnevno 3 sata na dan, najmanje 30 dana u Privatnoj neurološkoj ordinaciji u Zagrebu. Troškove ove terapije ne pokriva HZZO, a troškovi terapija iznose oko 8.700 eur-a.

Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ pokreće ovu humanitarnu akciju u nadi da će se kao i do sada odazvati svi ljudi dobre volje, osobito u ovo predblagdansko vrijeme, kako bi doprinijeli da i ova akcija bude uspješna. Humanitarnu akciju je moguće financijski poduprijeti uplatom na račun posebne namjene koji je za provođenje akcije otvoren pri OTP banci d.d. Poslovnica Labin:

IBAN HR5624070001500015484

BIC (SVIFT ) code: OTPVHR2X

s naznakom „Darujmo nadu“.

Za više informacija pogledati ovdje.

Dokumenti vezani uz članak
« Povratak na novosti