Projekti

Financirani projekti 2017. godine

1.) NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA IZ FILANTROPSKOG FONDA „ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU“ od 15.02.2017.godine

 

Doživi ljepotu otoka Krka na konjskim leđima


Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja "Moj prijatelj"
Odobreni iznos: Kn 21.250,00

Obzirom da se turisti, uz more i morske aktivnosti, sve se više okreću  istraživanju prirode i planinarenju, biciklizmu te aktivnom provođenju  godišnjeg odmora, projektom će se istima te lokalnom stanovništvu  omogućiti besplatno jahanje šumama i livadama kako bi doživjeli drugačiji  godišnji odmor te upoznali dosad nepoznata prostranstva otoka Krka.  Jahanje je prilagođeno različitim stupnjevima znanja korisnika, od  početnika do profesionalnih jahača.

Projektne aktivnosti će obuhvatiti: osmišljavanje letaka i plakata te  distribuciju istih, aktivnosti jahanja, obavještavanje javnosti o provođenju  projekta, čišćenje i održavanje prostora za jahače te poslove izvještavanja  i kreiranja dokazne dokumentacije.

 

Welcome

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija
Odobreni iznos: Kn 19.150,00

Projekt je usmjeren na stanovništvo Opatije te turiste starije od 60 godina za koje će se organizirati zdravstveno-preventivne, rekreacijske i zabavne aktivnosti. Korisnici će šetati šetalištem Carmen Sylve gdje će za iste biti organiziran prijevoz te mjerenje tlaka i šećera prije i nakon aktivnosti, a za osjetljive skupine će se organizirati razgledavanje kulturnih i prirodnih znamenitosti Opatije. Osim navedenoga, u suradnji s udrugom Kulturni front organizirati će se i zabavne aktivnosti poput igranja društvenih igara, radionice streličarstva i igre lov na blago. Sve će aktivnosti biti prilagođene starijim korisnicima i njihovim specifičnim potrebama.

Projektne aktivnosti će obuhvatiti: šetnju uz mjerenje tlaka i šećera, individualno turističko vođenje osoba s posebnim potrebama i poteškoćama u kretanju te organiziranje slobodnog vremena za starije osobe uz društvene igre, streličarstvo i lov na blago.

 

Shpeena DOX- festival dokumentarnog filma

Udruga za mlade Alfa Albona
Odobreni iznos: Kn 24.316,00

Shpeena DOX je festival dokumentarnog filma na otvorenom koji je nastao kao inicijativa mladih filmaša i filmofila iz Istre uz potporu filmaša iz zemalja EU, u želji da se domaćoj i stranoj publici približi europski dokumentarni film te dokumentarni film općenito. Odabir programa usmjeren je prema filmovima angažiranog karaktera, koji će senzibilizirati mlade na probleme u suvremenom svijetu te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje u društvu. Projektom će se provesti i filmske radionice za djecu na kojima će kao krajnji razultat nastati dokumentarni film koji će, uz ostale filmove, biti prikazan na festivalu. Osim navedenoga, u sklopu vidljivosti, biti će postavljena kabina za slikanje u kojoj će se zainteresirani moći fotografirati i dobiti fotografiju sa vizualom festivala.

Projektne aktivnosti će obuhvatiti: koordinaciju projekta, vidljivost projekta kroz medijsko obavještavanje te postavljanje kabine za slikanje, radionice sa djecom i mladima kako bi usvojili znanja iz područja filmske umjetnosti, festival dokumentarnog filma, glazbeni sadržaj te evaluaciju projekta.

 

Festival "Homo, fešta!"

Centar za građanske inicijative Poreč
Odobreni iznos: Kn 10.284,00

Kroz organiziranje Festivala “Homo, fešta!” kreirati će se kulturno-zabavni sadržaj o LGB  T kulturi namijenjen široj  lokalnoj zajednici te turistima Grada Poreča. Projektom će se osvijestiti javnost o problemima s kojima se LGBT  osobe susreću te pravima koje imaju, a poraditi će s       e i na rušenju predrasuda i stereotipa te smanjenju  diskriminacije i osnaživanju LGBT osoba.

Projektne aktivnosti će obuhvatiti: organizaciju festivala te komunikaciju sa sudionicima istog, logističke aktivnosti,  pripremu promotivnih materijala te promociju, medijska gostovanja i evaluaciju projekta.

                                        

 

 

4.) NATJEČAJ IZ FILANTROPSKOG FONDA „ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU“ OD 12.05.2017. GODINE

 

Uređenje vidikovca u Općini Brinje - "Brinje na dlanu"

Udruga žena za očuvanje tradicije, kulturne baštine i ruralnog razvitka "Pavenka"
Odobreni iznos: Kn 24.992,50

Kroz navedenu građansku akciju uredit će se vidikovac koji je trenutno u zapuštenom stanju, nepristupačan te ostavlja dojam nebrige. U sklopu projekta će se provoditi sljedeće aktivnosti: nasipat će se novi pijesak te će se pokositi trava, sakupit će se stari otpad (papir, plastične boce) te će se nabaviti i postaviti oprema (klupe, stolovi, koševi). Uređenjem ovog prostora, stanovništvo Općine Brinje, a i turisti u tranzitu dobiti će lijep i uređen prostor na kojem će se moći zaustaviti i odmoriti te ih zaintrigirati na produženi boravak u Općini Brinje, posjet kulturnim i prirodnim dobrima.

 

Uređenje okoliša oko Starog grada Sokolca

PLANINARSKO DRUŠTVO "ŠKAMNICA" BRINJE
Odobreni iznos: Kn 25.000,00

U sklopu projekta uredit će se i očistiti okoliš Starog grada Sokolca te postaviti 30 novih rasvjetnih tijela u dužini od 30 m staze koja vodi do istog. Time će sama lokacija, i turistima i mještanima biti privlačnija, dostupnija i sigurnija. Ovim će se projektom stvoriti i mjesto na kojem će biti moguće češće organizirati razna kulturna i sportska događanja.