Društveno odgovorno poslovanje (DOP)

Što je društveno odgovorno poslovanje?

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) predstavlja koncept poslovanja u kojem poduzeća dobrovoljno i bez ikakve zakonske prisile nastoje uskladiti svoje poslovanje s potrebama društva u najširem mogućem smislu. Navedeno označava kako profit prestaje biti jedino mjerilo uspješnosti tvrtke.

Pojam i praksa društvene odgovornosti poduzeća odnose na cjelokupni raspon njegova djelovanja. Što poduzeće proizvodi, na koji način proizvodi, koje resurse upotrebljava, kako kupuje, kako prodaje, kako utječe na okoliš, kako zapošljava, kako se odnosi prema zaposlenicima, na koji ih način osposobljava za rad, kakvi su radni uvjeti, kako ulaže u društvenu zajednicu te poštuje li ljudska i radna prava samo su neka od pitanja koja određuju ukupni utjecaj tog poduzeća na društvo.

O DOP-u govorimo kada neka tvrtka, iznad strogo zakonom propisanih obaveza, integrira brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka. Time dobri poslovni rezultati prestaju biti jedinim mjerilom za vrednovanje uspješnosti tvrtke.

Može se reći da je uspješna ona tvrtka koja ujednačeno vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju, a DOP predstavlja poslovni model i način upravljanja u kojem se profit ostvaruje na društveno odgovoran način.

 

Primjer lokalnog društveno odgovornog poduzeća - Holcim

Holcim ne poznaje razliku između muških i ženskih zanimanja
Struktura menadžmenta tvrtke Holcim dokazuje kako u industriji koja pretežito glasi kao „muško zanimanje“ postoji prostor za žene. Pola Uprave i menadžmenta tvrtke Holcim sastoji se od žena te je njihov dugoročni cilj motiviranje STEM područja kojima bi se već u ranijoj fazi kod djece razvijala i zapošljivost i omogućivalo napredovanje sukladno obrazovanju bez obzira na spol. Dodatno, Kodeks poslovnog ponašanja kao krovni dokument nalaže svim zaposlenicima, bez obzira na radno mjesto i razinu istog, odnositi se pravedno prilikom odlučivanja o napredovanju, edukaciji, zapošljavanju, naknadama i sličnome.

 

 

Izvori:
https://dop.hgk.hr/
Vrdoljak Raguž i Hazdovac: Društveno odgovorno poslovanje i hrvatska gospodarska praksa u Oeconomica Jadertina 1/2014