Filantropija

Korporativna filantropija

Potenciranje filantropskog načela u poslovanju dio je koncepta društveno odgovornog poslovanja, a u tom kontekstu nazvano je korporativna filantropija. Primjenjujući ju tvrtke mogu jasno pokazati svoje vrijednosti i uvjerenja zaposlenima, partnerima, klijentima te javnosti. Dajući podršku društvu, bilo u novčanim sredstvima, proizvodima ili uslugama, tvrtke pokazuju kako razumiju potrebe šire zajednice. Dobroj je razgraničiti ju od i od pojma sponzorstva, koje ne označava pružanje neke usluge, već razmjenu usluge u zamjenu za novac ili neki drugi resurs, a uređuje se poslovnim ugovorom. Davanje u smislu korporativne filantropije zadovoljstvo nalazi tek u pozitivnoj društvenoj promijeni ili podršci nekoj društvenoj vrijednosti.

Različiti načini davanja:

• izravno odgovarati na zahtjeve - tvrtka može dati donaciju, uslugu ili proizvod i rješavati zahtjeve redom zaprimanja odlučujući koje će odobriti, prilikom čega se javlja pitanje uspješne raspodijele sredstava i kvalitete programa ili organizacija koje se namjeravaju financirati;

•osmisliti i razraditi plan davanja putem javnih natječaja i na temelju određenih kriterija - tvrtka može i strateški odlučivati o prioritetima i kriterijima u skladu sa svojim vrijednostima i željenim društvenim utjecajem, što uključuje i operativni trošak koji prati proces dodjeljivanja od prikupljanja prijava do sklapanja ugovora i daljnjeg praćenja rezultata;

• osnovati vlastitu zakladu čiji zaposlenici upravljaju dodijeljenom imovinom - ovo je jedan od najučinkovitijih načina davanja sredstava, ukoliko se radi o velikim tvrtkama i znatnim sredstvima koja se izdvajaju za davanje. Tvrtka time strateški osmišljava čime će se zaklada baviti i formira trajnu strukturu kontrole svojih davanja i realnog društvenog utjecaja;

• odabrati organizacije koje se bave društvenim temama ili problemima i čije su vrijednosti u skladu s tvrtkinima te ih kroz partnerski ugovor financirati ili pomagati njihovo djelovanje - na ovaj način tvrtka kontrolira svoja sredstva dajući ih organizaciji čije su vrijednosti u skladu s tvrtkinima i time osigurava zadovoljavajući način utrošenih sredstava, bez da to zahtjeva dodatni angažman ili troškove;

• surađivati s partnerskom zakladom na konkretnom projektu i na taj način davati svoje usluge ili sredstva, uplaćujući u fondove ili dajući imovinu na raspolaganje - na ovaj način tvrtka zapravo zapošljava stručnu pomoć da raspodijeli sredstva, a dodatni angažman koji podrazumijeva jest kontrola koriste li se sredstva u dogovorene svrhe.

Iako korporativna filantropija najčešće podrazumijeva doniranje novčanih sredstava, može se raditi i o doniranju vlastitog proizvoda bez naknade, davanju prostora ili neke druge imovine na korištenje (primjerice alata ili strojeva), davanju vlastitih usluga (primjerice osiguravanje pomoći stručnjaka iz redova vlastitih zaposlenika ili formiranje volonterskih grupa među zaposlenima) ili pak organizaciju dobrotvorne aktivnosti. Takve aktivnosti nazivaju se još korporativnim volontiranjem.

Primjer korporativne filantropije - Zaklada Adris
Zaklada Adris najveća je korporativna zaklada u Hrvatskoj, a od osnutka 2007. je dodijelila iznimno veliki broj stipendija i novčanih sredstava raznim dobrotvornim projektima. Zaklada ima svrhu promicanja korporativne društvene odgovornosti te prinos stvaranju naprednijeg hrvatskog društva. Ona potiče inovativnost i kulturu u znanstvenom, istraživačkom i umjetničkom radu, podupire darovite učenike i studente, znanstvenike i inovatore, jača ekološku svijest te daje potporu humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja. Adris Grupa za financiranje zaklade godišnje izdvaja jedan posto dobiti od poslovanja, a osigurana su i početna sredstva u visini od 10 milijuna kuna. Zahvaljujući donacijama Zaklade Adris ostavljen je trajan i neizbrisiv trag u znanosti, kulturi, očuvanju prirodne baštine, kreativnosti, humanitarnom djelovanju, radu s mladima i mnogim drugim područjima.