Društveno odgovorno poslovanje (DOP)

DOP u sferi turizma

Društveno odgovorno poslovanje u turizmu ima veliki potencijal ukoliko se ozbiljno shvati njegova primjena u zaštiti okoliša, radu s djelatnicima, lokalnim suradnicima i kooperantima, zadovoljavanju potreba kupaca/klijenata do odgovornog djelovanja u lokalnoj zajednici. DOP u turizmu propituje način na koji se koriste prirodna i kulturna dobra, štiti okoliš, radi na očuvanju krajolika, bioraznolikosti i kulturnog nasljeđa. U odnosu prema zaposlenicima potiče se pravednost i odgovornost, jednako kao i u odnosu prema dobavljačima i gostima. Potiče se pravedno korištenje lokalnih proizvoda i usluga, kao i što veća suradnja s lokalnom zajednicom u svrhu poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva.

Sustavni pristup razvoju DOP-a u turizmu nalazimo u hotelskoj djelatnosti, kasnih 1990-ih godina. Veliki međunarodni hotelski lanci pokrenuli su različite programe koji su im poslužili kao temelj za predstavljanje odgovornog poslovanja. Danas, većina velikih međunarodnih hotela na svojim internetskim stranicama objavljuje Izvješća o DOP-u.

Postoje različiti formalizirani instrumenti u mjerenju DOP-a (ISO standard 14001 i ISO 26000 te EMAS (III) – Shema upravljanja okolišem i njegova ocjenjivanja, marke kvalitete ili oznake okolišnog i društveno odgovornog poslovanja turističkih organizacija poput Plave zastave) te niz neformalnih shema, kodeksa i organizacija koje postavljaju standarde DOP-a u turizmu (Globalni etički kodeks za turizam, Ethics and Social Dimensions of Tourism Programme, Vijeće za globalni održivi turizam - Global Sustainable Tourism Council – GSTC, Inicijativa turoperatora za održivi razvoj turizma - Tour Operators’ Initiative for Sustainable Tourism Development i dr.)

Indeks DOP-a

Index DOP-a je metodologija za ocjenjivanje odgovornih praksi u poslovanju hrvatskih tvrtki nastala po uzoru na slične svjetske metodologije, a u prvom redu na Business in the Community CR Index. Indeks DOP-a je ujedno i nagrada koju jednom godišnje u kategoriji malih, srednjih, velikih i javnih tvrtki zajednički dodjeljuju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

Metodologija definira niz kriterija za ocjenjivanje u šest osnovnih područja: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, zaštita okoliša, tržišni odnosi, odnosi sa zajednicom.

Više informacija na izvoru: https://dop.hgk.hr/