Novosti

Obilježavanje manifestacije Hrvatska volontira volonterskom akcijom sadnje biljaka ... MALI KORAK ZA OČUVANJE ŽIVOTA NA ZEMLJI

Filantropski fond - Zajedno za zajednicu

U sklopu manifestacije Hrvatska volontira 2023. - Mali doprinos za veliki utjecaj Zaklada će u srijedu, 17. svibnja organizirati volontersku akciju sadnje biljakaMALI KORAK ZA OČUVANJE ŽIVOTA NA ZEMLJI. Akcija će se održati uz potporu javnog poduzeća Pula Herculanea d.o.o. sa donacijom biljaka i posudbe alata potrebnog za sadnju te uz potporu Ivane i Nevena iz pekare Kolijevka kruha koji će svojom donacijom pekarskih proizvoda zasladiti volontere.

Sadnjom biljaka uredit će Znanstveni vrt koji je dio Centra za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u sklopu Zajednice tehničke kulture Pula, na adresi Uspon F.Glavinića 3.

Volonterska akcija započela je prošli tjedan kada su učenici dobili zadatak da samostalno ili u timu nabave jednu mediteransku biljku koju će posaditi u Znanstveni vrt. Način angažiranja moraju osmisliti sami, a cilj nabave biljke nije da biljku samo uzmu od kuće, već da se angažiraju u zajednici i samim time učine jedan mali korak očuvanju života na zemlji. Osim toga, učenici su dobili zadatak da se informiraju i pročitaju 17 ciljeva održivog razvoja te osmisle poruku kojom će iznijeti svoje mišljenje i prijedloge na globalne ciljeve. Da bi se doprinijelo promicanju svijesti o važnosti globalnih ciljeva, poruke su planirane biti izložene u vrtu i vidljive svim posjetiteljima.

Volonterskoj akciji priključili su se učitelji sa timovima od 5 učenika iz osnovnih škola Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola,  Veli Vrh,  Monte Zaro , Centar i Tone Peruško, radi se o školama čiji su učitelji i učenici sudjelovali u Lovu na filantropsko blago Pule održanom u listopadu 2022. godine.

Okupljanje će započeti 17.03. u vrtu s početkom u 08:30 sati, očekivano trajanje akcije je 4 sata. Predviđeno je uređenje zelene površine kroz pripremu tla na kojem će učenici škole posaditi mediteransko bilje  te postaviti poruke vezane uz 17 ciljeva održivog razvoja. Osim toga, predviđena je vođena tura Znanstvenim vrtom te prezentacija izloženih eksponata o korištenju obnovljivih izvora energije.

Zbog loših vremenskih uvjeta za provedbu volonterske akcije, ista je odgođena za  srijedu 31.05.2023. godine.

« Povratak na novosti