Partneri na projektu

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je neprofitna organizacija koja pruža podršku i potiče razvoj civilnog sektora. Osnovala ju je Istarska županija 4. listopada 2006. godine.

Misija Zaklade jest da svojim djelovanjem stvara aktivno civilno društvo koje u suradnji s javnim i poslovnim sektorom doprinosu razvoju lokalnih zajednica.

Vizija Zaklade je razvijena lokalna zajednica po mjeri građana.

Tri temeljne funkcije Zaklade su:

INFORMATIVNA: pruža aktualne informacije iz civilnog društva putem svojih mrežnih stranica, društvenih mreža, publikacija, objava u medijima i mjesečnog newsletter-a ‘E-trokut’.

EDUKATIVNA: organizira i sudjeluje na radionicama, seminarima, okruglim stolovima i ostalim događanjima na temu civilnog društva u cilju poticanja dijaloga među svim dionicima u zajednici. Zaklada piše i provodi projekte zajedno s inozemnim partnerima čime omogućuje prijenos europskih iskustava i znanja na lokalnu razinu.

FINANCIJSKA: tijekom cijele godine Zaklada raspisuje natječaje za projekte i građanske inicijative organizacija civilnog društva. Zaklada je tijekom svog poslovanja uspostavila suradnju s raznim dionicima i tako razvila kvalitetne modele financiranja: od 2006. godine sufinancira se iz proračuna Istarske županije; 2007. godine pokrenut je ‘Fond gradova i općina‘ u suradnji s gradovima i općina s područja Istarske županije. Iz ovog Fonda, dva puta godišnje raspisuje se natječaj ‘Mali projekti za bolje sutra’; od 2007. godine provodi se Decentralizirani model dodjele financijskih potpora u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a na natječaje se mogu prijaviti organizacije civilnog društva iz Istarske, Primorsko- goranske i Ličko- senjske, Sisačko-moslavačke i Krapinsko-zagorske županije; od 2014. godine na temelju ugovora s Nacionalnom zakladom, Zaklada kao provedbeno tijelo sudjeluje u natječajima koje raspisuju različita ministarstva i vladini uredi na poslovima programskog praćenja i evaluacije projekata u okviru proširenog decentraliziranog modela dodjele financijskih potpora.

Zaklada Kajo Dadić

Zakladu "Kajo Dadić" osnovala je 2004. godine Udruga "MI"-Split u znak zahvalnosti privatnom donatoru - filantropu Kaji Dadiću koji joj je u humanitarne svrhe poklonio svoje nekretnine. Sukladno Statutu, Zaklada radi na poticanju i razvoju civilnog društva i međusektorske suradnje, pružanju financijske pomoći učenicima i studentima slabijeg imovinskog statusa te razvoju filantropije i humanitarnom djelovanju.

Zaklada potiče razvoj međusektorskog partnerstva povezujući poslovni sektor, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i organizacije civilnoga društva u zajedničkom promicanju općeg dobra. U području razvoja i pomicanja filantropije, surađuje s odgojno obrazovnim ustanovama dječjim vrtićima te osnovnim i srednjim školama organizirajući izložbe, dramske predstave i humanitarne akcije.

Kao dugogodišnji partner Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva od 2007.g. putem natječaja „Naš doprinos zajednici" provodi program decentralizacije financijskih podrški na području Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Putem natječaja „Naš doprinos zajednici“ Zaklada je podržala preko 180 građanskih akcija s više od 2.600.000,00 kn. Natječajem „Društveni kapital u zajednici“ podržala je i 10 projekata s više od 378.000,00 kn. Financijske podrške su dodijeljene udrugama, dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja, mjesnim odborima, LAG-ovima, planinarskim i kulturno umjetničkim društvima. U provedbi podržanih građanskih akcija i projekata angažirano je preko 7.500 djelatnika i volontera, poticao se građanski aktivizam i međusektorska suradnja s ciljem povećanja kvalitete življenja u zajednici.

Zaklada od 2014.g. kao provedbeno tijelo sudjeluje u natječajima koje raspisuju Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, Ured za udruge i Ured za suzbijanje zlouporabe droga na poslovima programskog praćenja i evaluacije projekata u okviru proširenog decentraliziranog modela dodjele financijskih potpora.